AINULT TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

See veebileht on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele.

See veebileht sisaldab teavet Foundation Medicine® testide kohta, ent ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete ja / või ravijuhiste pakkumiseks.

Selle veebilehe on loonud Roche kui Roche Foundation Medicine partner.


Juhised efektiivseteks personaliseeritud raviotsusteks

Nagu iga inimene, nii on ka iga kasvaja unikaalne. Kõrge kvaliteedi ja optimaalse ajakuluga vähigenoomi määramise testid pakuvad uusi võimalusi vähihaige ravi personaalsemaks muutmisel.1–9

Juhtiv kompleksne genoomi analüüs

Foundation Medicine’i kompleksne genoomi analüüs (profileerimine) hõlmab kasvaja genoomi laiapõhjalist uurimist. Eesmärk on tuvastada kliiniliselt olulised genoomsed muutused ja avardada patsientide ravivõimalusi.1,2,4–6,8–14 Arstid saavad testi tulemuste kohta põhjaliku raporti, mis toetab kliiniliste otsuste tegemist ning sisaldab patsiendi vähi genoomset infot koos sellele vastavate sihtmärkravi ja immuunravi võimaluste ning sobivate kliiniliste uuringutega.15

GENOOMSED SIGNATUURID TMB, kasvaja mutatsioonikoormusMuutused, mis TUVASTATAKSEAsendusmutatsioonidGeeni ümberkorraldused Muutused, mis TUVASTAMATAKoopiaarvu muutused Muutused, mis TUVASTATAKSEInsertsioonid ja deletsioonidMSI, mikrosatelliitide ebastabiilsusGENOOMSED MUUTUSEDTMBMSIMÕÕDETAKSEMSI, mikrosatelliitide ebastabiilsusTUVASTATAKSEAsendusmutatsioonidTUVASTATAKSEGeeni ümberkorraldused TUVASTATAKSEKoopiaarvu muutusedTUVASTATAKSEInsertsioonid ja deletsioonidMÕÕDETAKSEGENOOMSED MUUTUSEDMSIMuutused, mis TUVASTAMATAMuutused, mis TUVASTAMATAMuutused, mis TUVASTAMATAUlatuslik genoomi testimineMultigeensed hotspot NGS testidGENOOMSED SIGNATUURIDTMB, kasvaja mutatsioonikoormus

*FoundationOne CDx ja FoundationOne Heme mõõdavad TMB ja MSI-st. FoundationOne Liquid CDx mõõdab bTMB ja MSI-H väärtust.
Our portfolio of comprehensive genomic profiling services enables treatment strategies to be personalised for patients in diverse clinical situations

Kõrgekvaliteediline teenuste portfoolio

Meie kõrge kvaliteediga testide valik aitab optimaalse ajakuluga vähiravi personaalsemaks muuta.1–9

Ülevade teenustest

¥¥¥¥¥¥Vähi cfDNA osakaalHeterosügootsusevähenemineMikrosatelliitide ebastabiilsus (MSI)Kasvaja mutatsioonikoormus (TMB) / Kasvaja mutatsioonikoormusGeenidProovi tüüpÜlevaade>400>300324FFPE, perifeerne täisveri,luuüdi aspiraatPerifeerne täisveriFFPEVähigenoomi test hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate ja sarkoomide puhul8,9 Koebiopsial põhinev analüüs kõigile soliidtuumoritele.On analüütiliselt ja kliiniliseltvalideeritud ning FDA pooltheaks kiidetud analüüs§5–7 FDA poolt registreeritud uue põlvkonna vedelbiopsial põhinev vähigenoomi test soliidtuumoritele§5–7

Koosloome

Osana meie pikaajalisest panusest täppismeditsiini arengusse on juhtivast molekulaarse profileerimise ettevõttest Foundation Medicine saanud Roche Group’i liige. Koos toovad Roche ja Foundation Medicine kompleksse genoomi analüüsi vähipatsientideni üle kogu maailma, ühendades Roche’i kogemused ja panuse onkoloogia valdkonnas ning Foundation Medicine’i juhtiva tehnoloogia ja kogemuse vähi profileerimisel.16
OnkoloogiaMolekulaartaseme teadmisedTäppismeditsiinÕige ravi õigel ajal

*Laialdaselt valideeritud vähigenoomi testid, mis tuvastavad nii uusi kui juba teadaolevaid geenimuutusi, sealhulgas nelja põhiklassi kuuluvaid geneetilisi muutusi (asendusmutatsioonid, insertsioonid või deletsioonid, koopiaarvu muutused ja geeni ümberkorraldused) ning genoomseid muutusi nagu kasvaja mutatsioonide koormust (TMB, bTMB), mikrosatelliitide ebastabiilsust (MSI), vähi cfDNA osakaalu (Tumor Fraction) või heterosügootsuse kadu (LoH). Sõltumata vähitüübist pakub test prognostilisi, diagnostilisi ja prediktiivseid sisendeid, mis aitab arstil planeerida ravistrateegiat ja koostada patsiendile individuaalne raviplaan.

†Registreeritud ravimid on järjestatud tähestikulises järjekorras vastavalt NCCN-i tõenduspõhisuse kategooriale (lisateavet NCCN-kategooriate kohta leiate NCCN Compendium®-ist aadressil www.nccn.org).

‡Kliiniline valideerimine põhines tõendatud vastavusel järgmiste diagnostiliste analüüside tulemustega: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. Lisateabe saamiseks lugege palun FoundationOne®CDx tehnilisi andmeid leheküljel: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

§Kliiniline valideerimine näitas samaväärsust järgmise diagnostikameetoditeka: cobas® EGFR Mutation Test v2, kasvaja koe polümeraasi ahelreaktsioonil põhinev kliinilise uuringu test (CTA) ja väliselt valideeritud ringleva rakuvaba DNA-põhine järgmise põlvkonna testiga.
Lisateavet leiate FoundationOne Liquid® CDx tehnilistest kirjeldustest, mis on kättesaadavad aadressil www.eifu.online/FMI/190070862.

¥FoundationOne CDx ja FoundationOne HEME testid raporteerivad TMB ja MSI-st. FoundationOne Liquid CDx test raporteerib bTMB ja MSI-H väärtust.

bTMB, kasvaja mutatsioonikoormus vereplasmas; FDA, USA Toidu- ja Ravimiamet; FFPE, formaliiniga fikseeritud parafiini sisestatud; MSI, mikrosatelliidi ebastabiilsus; NCCN, riiklik vähivõrgustik; NGS, järgmise põlvkonna sekveneerimine; LoH, heterosügootsuse kadu; TMB, kasvaja mutatsioonide koormus.

References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2020. Leitav: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2020. Leitav: 
  https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed August 2020).
 4. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 5. FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Leitav: http://www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020).
 6. Clinical and analytical validation for FoundationOne Liquid CDx https://assets.ctfassets.net/w98cd481qyp0/2hzSdDldvbPXix4Rnfoa9H/38c255177b2a5a546e7c53396347301d/FoundationOneLiquid_CDx_Validation_Summary.pdf
 7. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Leitav: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed August 2020).
 8. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2020. Leitav: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
 9. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 10. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 11. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 12. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 15. FoundationOne®CDx Sample Report. Available at: https://www.foundationmedicine.nl/content/dam/rfm/sample-reports/f1cdx/eu_version_-_ema_without_page_1/F1CDx%20EU%20Sample%20Report%20(Lung).pdf (Accessed August 2020).
 16. Roche Media Release, 2020. Leitav: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed August 2020).