AINULT TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

See veebileht on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele.

See veebileht sisaldab teavet Foundation Medicine® testide kohta, ent ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete ja / või ravijuhiste pakkumiseks.

Selle veebilehe on loonud Roche kui Roche Foundation Medicine partner.

Roche Foundation Medicine’i koostöö

Roche ja Foundation Medicine arendavad täppismeditsiini vähipatsientide jaoks.

Osana meie pikaajalisest panusest täppismeditsiini arengusse on juhtivast molekulaarse profileerimise ettevõttest Foundation Medicine saanud Roche Group’i liige. Roche’l on pikaajaline kogemus onkoloogias, Foundation Medicine’il aga vähi profileerimise tehnoloogias. Koos me:1

  • suurendame teadmisi kasvajatest ja anname sisendi kliinilistele uuringutele, et parandada teadus- ja arendustööd onkoloogias;
  • muudame paremaks patsientide ravi, andes genoomset infot koos sellele vastavate sihtmärkravi ja immuunravi võimaluste ning sobivate kliiniliste uuringutega.
Suurem patsiendikesksus Nutikam ja efektiivsem teadus ja arendustöö Aitab leida patsientidele sobivad kliinilised uuringud Andmebaas ning analüüsivõimekusega kasutajaliides Vähi mõistmine molekulaarsel tasandil Patsiendi ravitulemused Aitab valida raviplaani Teadus- ja arendustööalane koostöö Koostöö kliinilisel tasemel
References
  1. Roche Media Release, 2018. Leitav: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed July 2020).