AINULT TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

See veebileht on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele.

See veebileht sisaldab teavet Foundation Medicine® testide kohta, ent ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete ja / või ravijuhiste pakkumiseks.

Selle veebilehe on loonud Roche kui Roche Foundation Medicine partner.

Juhtiv kompleksne genoomi analüüs

Meie lähenemine

Foundation Medicine'i analüüs uurib laialdaselt kasvaja genoomi

Foundation Medicine’i kompleksne genoomi analüüs kasutab järgmise põlvkonna sekveneerimise (NGS) tehnoloogiat, et uurida kasvaja genoomi piirkondi, mis nn hot-spot uuringutel võivad jääda määramata.1–13 Vähigenoomi analüüs tuvastab vähi tekkega seotud geenides nii uusi kui juba teadaolevaid geneetilisi muutusi: asendusmutatsioonid, insertsioonid või deletsioonid, koopiaarvu muutused ja geeni ümberkorraldused ning mõõdab kasvaja mutatsioonikoormust kasvajakoest või vereplasmast (TMB, bTMB) ja mikrosatelliitide ebastabiilsust (MSI).*1–7

GENOOMSED SIGNATUURID TMB, kasvaja mutatsioonikoormusMuutused, mis TUVASTATAKSEAsendusmutatsioonidGeeni ümberkorraldused Muutused, mis TUVASTAMATAKoopiaarvu muutused Muutused, mis TUVASTATAKSEInsertsioonid ja deletsioonidMSI, mikrosatelliitide ebastabiilsusGENOOMSED MUUTUSEDTMBMSIMÕÕDETAKSEMSI, mikrosatelliitide ebastabiilsusTUVASTATAKSEAsendusmutatsioonidTUVASTATAKSEGeeni ümberkorraldused TUVASTATAKSEKoopiaarvu muutusedTUVASTATAKSEInsertsioonid ja deletsioonidMÕÕDETAKSEGENOOMSED MUUTUSEDMSIMuutused, mis TUVASTAMATAMuutused, mis TUVASTAMATAMuutused, mis TUVASTAMATAUlatuslik genoomi testimineMultigeensed hotspot NGS testidGENOOMSED SIGNATUURIDTMB, kasvaja mutatsioonikoormus

*FoundationOne CDx ja FoundationOne HEME testid raporteerivad TMB ja MSI-st. FoundationOne Liquid CDx test raporteerib bTMB ja MSI-H väärtust.
Selge ja detailne raport

Selge ning üksikasjalik raport toetab raviotsuse tegemist

Selge ja põhjalik raport sisaldab patsiendi genoomset infot koos sellele vastavate sihtmärkravi ja immuunravi võimaluste ning sobivate kliiniliste uuringutega ja toetab kliiniliste otsuste tegemist. FDA poolt heaks kiidetud ravimeetodid on järjestatud tähestikulises järjekorras vastavalt NCCN-i tõenduspõhisuse kategooriale (lisateavet NCCN-kategooriate kohta leiate NCCN Compendium®-ist aadressil www.nccn.org). Euroopa Liidus väljastatud raport sisaldab Euroopa Liidus registreeritud ravimeetodeid.14 Raport toob välja ka olulised haigusega seotud geenid, kus muutusi ei tuvastatud, ning genoomsed muutused, mis on seotud võimaliku resistentsusega ravi suhtes, aitamaks välistada potentsiaalselt ebaefektiivset ravi.14 Raport sisaldab varasemate FoundationOne testide tulemusi ja see annab ühtse ülevaate kasvaja arengust.

223156Genoomsed signatuuridTMB ja MSI staatus, mis võib anda informatsiooni immuunravi sobivuse kohtaKliinilised uuringudKliinilised ravimuuringud, kuhu teie patsient võiks sobida tulenevalt kasvaja geenimuutustest ja patsiendi elukohastGenoomsed muutusedKliiniliselt olulised genoomsed muutused vähiga seotud geenidesRavivõimalused, millel on kliiniline kasu Kooskõlastuse saanud sihtmärk- ja immuunravi võimalused lähtuvalt patsiendi genoomsetest muutustest ning biomarkerite tulemustest1344

Näidisraport:
Valideeritud

Laialdaselt valideeritud kliinilise tõenduspõhisusega

Teenuseid toetab Foundation Medicine ulatuslik ja järjest täienev kliiniliste tõendite andmebaas, milles on üle 450 publitseeritud väljaande.15,16 Foundation Medicine'i genoomse profileerimise teenuste valideerimise tõenduspõhisuse allikad on avaldatud tipptasemel eelretsenseeritud ajakirjades.4–7
ARTICLESDevelopmentandvalidationofaclinicalcancergenomicprofilingtestbasedonmassivelyparallelDNAsequencingGarrettM Frampton1,9,AlexFichtenholtz1,9,GeoffAOtto1,KaiWang1,SeanRDowning1,Jie He1,MichaelSchnall-Levin1,JaredWhite1,EricMSanford1,PeterAn1,JamesSun1, FrankJuhn1,KristinaBrennan1,KielIwanik1,AshleyMaillet1,JamieBuell1,EmilyWhite1,MandyZhao1,SohailBalasubramanian1,SelmiraTerzic1,TinaRichards1,VeraBanning1,LazaroGarcia1,KristenMahoney1,ZacZwirko1,AmyDonahue1,HimishaBeltran2,3,JuanMiguel Mosquera3,4,MarkARubin3,4,SnjezanaDogan5,CyrusV Hedvat5,MichaelFBerger5,LajosPusztai6,MatthiasLechner7,ChrisBoshoff7,MirnaJarosz1,ChristineVietz1,Alex Parker1,VincentAMiller1,JeffreySRoss1,8,JohnCurran1,MaureenTCronin1,PhilipJStephens1,DoronLipson1&RomanYelensky1Asmoreclinicallyrelevantcancergenesareidentified,comprehensivediagnosticapproachesareneededtomatchpatientsto© rights reserved.Valideerimisandmed on avaldatud Nature Biotechnology 20134 (FoundationOne CDx varasem versioon)
Põhineb nii analüütiliselt kui kliiniliselt valideeritud ja Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiameti (FDA) poolt heakskiidetud vähigenoomi testil¥17,18
AnalyticalValidationofaHybridCaptureeBasedNext-GenerationSequencingClinicalAssayforGenomicProlingofCell-FreeCirculatingTumorDNATravisA.Clark,*JonH.Chung,*MarkKennedy,*JasonD.Hughes,*NiruChennagiri,*DanielS.Lieber,*BernardFendler,*LaurenYoung,*MandyZhao,*MichaelCoyne,*VirginiaBreese,*GenevaYoung,*AmyDonahue,*DeanPavlick,*AlyssaTsiros,*TimothyBrennan,*ShanZhong,*TariqMughal,*MarkBailey,*JieHe,*StevenRoels,*GarrettM.Frampton,*JillM.Spoerke,yStevenGendreau,yMarkLackner,yEricaSchleifman,yEricPeters,yJeffreyS.Ross,*SirajM.Ali,*VincentA.Miller,*JeffreyP.Gregg,zPhilipJ.Stephens,*AllisonWelsh,*GeoffA.Otto,*andDoronLipson*jmd.amjpathol.orgTheJournalofMolecularDiagnostics,Vol.20,No.5,September2018Valideerimisandmed on avaldatud Journal of Molecular Diagnostics 20186
Põhineb nii analüütiliselt kui kliiniliselt valideeritud ja Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiameti (FDA) poolt heakskiidetud vähigenoomi testil.¶5, 19
RegularArticleLYMPHOIDNEOPLASIAIntegratedgenomicDNA/RNAprolingofhematologicmalignanciesintheclinicalsettingJieHe,1,*OmarAbdel-Wahab,2,3,*MichelleK.Nahas,1,*KaiWang,1,*RaajitK.Rampal,2,3AndrewM.Intlekofer,4,5JayPatel,3AndreiKrivstov,4,6,7GarrettM.Frampton,1LaurenE.Young,1ShanZhong,1MarkBailey,1JaredR.White,1StevenRoels,1JasonDeffenbaugh,1AlexFichtenholtz,1TimothyBrennan,1MarkRosenzweig,1KimberlyPelak,1KristinaM.Knapp,6KristinaW.Brennan,1Am